Nechyběl zpěv, tancování, vystřihování a lepení různých symbolů našeho státu, převleky, zkouška psaní husím brkem a mnoho dalšího.

Hlavní program celého projektového týdne se uskutečnil v úterý, kdy do školy přišli všichni žáci v barvách trikolóry a po celý den pak hrdě nosili i přišpendlenou trikoloru na svém oděvu.

V zimní zahradě školy se konal komponovaný pořad s názvem „Od Masaryka k Tančícímu domu,“ který představoval pásmo mluveného slova a písní od roku 1918, přes významná léta 1938, 1945, 1948, 1989, 2004 až do roku 2018. To vše doplňovala žáky vytvořená výtvarná koláž.

Všichni zúčastnění se tak příjemnou formou podívali do minulosti a společně si i zazpívali známé písně. Díky tomuto celoškolnímu projektu vznikla celá řada nezapomenutelných prací dětí, které budou po celý listopad vystavené v zimní zahradě školy.